Skip to main content

Skriv inn overskriftsteksten her

Skriv inn en kort beskrivelse her

Hjemmeside
Om oss
Kontakt oss
Områdekart
Medlemspålogging
Sett inn innholdet på hjemmesiden her.
Hjemmeside
Rediger denne siden

Hjemmesiden introduserer firmaet og webområdet.

Skriv et sammendrag, inkludert en kort beskrivelse av produktene eller tjenestene, og verdien og forpliktelsene overfor kundene. Denne siden setter tonen for området og forteller brukerne hva de kan forvente å finne på de andre sidene. Oppgi grunnleggende informasjon her, og oppgi nærmere informasjon på andre sider.


La kundene få vite hvorfor de bør utforske webområdet


En hjemmeside for firmaet er som utstillingsvinduet for en butikk. Fremhev de beste produktene eller tjenestene og eventuelle spesialtilbud her. Presenter verdien av produktene eller tjenestene for besøkende for å få dem "inn døren" eller videre inn på webområdet.

Overbevis kundene om områdets verdi for dem


Tenk på hva du kan si til besøkende for å få dem til å komme tilbake. Du kan nevne hvor lenge du har holdt på i bransjen og dine forpliktelser overfor kundene. Pass på at du informerer besøkende om ditt syn på forretningsdrift, dine verdier og dine ferdigheter.

Det er en god idé å legge inn kontaktinformasjonen på hjemmesiden for besøkende som kommer til området, slik at telefonnummeret eller adressen hurtig kan finnes.

Firmanavn
Telefonnummer
Faksnummer
Adresse
Postnummer/poststed
E-postadresse